Zuhal Müzik

ARA
DAVUL ve PERKÜSYON

Mesafeli satış sözleşmesi

TARAFLAR

SATICI

Ünvanı: Zuhal Dış Tic A.Ş.

Adres: Galipdede Cad. No:33 Tünel-Beyoğlu / İSTANBUL Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

Telefon: 0212 249 85 10

Faks: 0212 251 35 99

E-mail: online@zuhalmuzik.com

ALICI

Adı:

Teslimat Adresi:

Fatura Adresi: 

Telefon: 

E-mail: 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.zuhalmuzik.com isimli internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı işbu Sözleşmede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6 Mart 2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. ÖN BİLGİLER

a) Sözleşme konusu malın temel özellikleri:

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Ürün Adı , Detayı, Vergiler Dahil Satış Bedeli

(adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

b) Ödeme Şekli :

c) Kargo Fiyatı :

Teslimat Adresi : 

Fatura Adresi : 

Teslim Edilecek Kişi :

4. CAYMA HAKKI

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için İade etmek istediğiniz ürünü göndermeden önce, www.zuhalmuzik.com sitesine üye girişi yaparak "Hesabım" bölümünden “Siparişlerim” sekmesini seçip ilgili sipariş satırında yer alan “Detaylar” butonuna tıklayarak açılan pop-up penceredeki ARIZA/İADE TALEP FORMU butonuna tıklayarak iade talebinizi iletmeniz gerekmektedir.

Telefon, faks ve e-mail gibi geçerli olmayan ve ispatı tartışmalara neden olan yollarla yapılan bildirimler yapılmamış sayılır.

5. CAYMA HAKKININ KULLANIMINA VE ÜRÜNÜN İADESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

5.1. Faturasız ve kutusuz ürünler iade yapılamaz.

5.2. Orijinal ambalajı bozulmuş, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. İade edilmek istenen ürünün tüm etiketleri ürünün üzerinde olmalı ve tadilat görmemiş olmalıdır.

5.3. İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte e-faturanızın çıktısını da göndermeniz gerekmektedir.

5.4. İade etmek istediğiniz ürünler için kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. ücretsiz gönderiden faydalanabilmek için, paketinizi anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile Satıcı'nın yukarıda belirtilen adresine ulaştırmalısınız. Diğer kargo şirketleriyle gönderilen iadelerde kargo ücreti alıcıya aittir.

5.5. Gelen ürün öncelikle www.zuhalmuzik.com tarafından incelenir. Yukarıdaki şartlara uygun ise iade işlemi başlatılır ve yasal süre olan 10 gün içerisinde ürün ücreti kredi kartınıza/hesabınıza iade edilir.

5.6. Alıcı ürün satın aldığı ürünü, ürün gamı uygun olduğu takdirde www.zuhalmuzik.com mağazalardan değişim yapabilir.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. Şikayet ve itiraz konusunda başvurular Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin / Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir.

6.4. Tarafların, bu sözleşmenin imzalandığı sırada belirttikleri adreslerin değişmesi halinde yeni tebligat adreslerini adres değişikliğine ilişkin olduğunu açıkça bildirir iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak bildirme yükümlülüğü vardır. Aksi takdirde, eski adrese yapılmış tebligatların geçerli olacağı kabul edilmiş sayılacaktır.

6.5. İşbu sözleşmeye ilişkin damga vergisi SATICI tarafından ödenecektir.

6.6. İşbu sözleşmede verilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

7. ALICI'NIN BEYANI

ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgiler de dahil olmak üzere işbu sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

8. YETKİ ŞARTI- SİPARİŞİN YERİNE GETİRİLMESİ SÜRESİ

İş bu sözleşmeye konu olan sipariş satıcıya ulaştığı andan itibaren 5 iş günü içerisinde yerine getirilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması, grev, lokavt, tabii afetler, ayaklanma, halk hareketleri, nükleer risk ve tehlike, savaş, istila, ihtilal, iç savaş, sabotaj ve yangın halleri gibi olağanüstü durumlarda, indirim dönemlerinde ve alıcıdan kaynaklanan (adreste bulunmama, teslim alacak yetkilinin olmaması, alıcının adresten taşınmış olması, vb.) durumlarda teslimat süresi ve koşulları değişkenlik gösterebilir.

9. İMZA YERİ VE TARİHİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi tarih ve saatinde elektronik ortamda akdedilmiş olup bir nüshası elektronik formatta ALICI’nın işbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen e-mail adresine gönderilmiştir.